Στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ είναι διαθέσιμες οι συμπληρωματικές ανακοινώσεις της Εθνικής Μονάδας για το Erasmus+ ανά Τομέα.

Αυτές οι ανακοινώσεις σύμφωνα με το ΙΚΥ, λειτουργούν ως Εθνικές Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων στο Πρόγραμμα Erasmus+ για τους Τομείς της Σχολικής Εκπαίδευσης, της Ανώτατης Εκπαίδευσης, της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν και αναλυτικές οδηγίες για τις αιτήσεις ΚΑ1 και τις αιτήσεις KA2 βήμα- βήμα για τους Τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης όσον αφορά στις Δράσεις του Erasmus+ που διαχειρίζεται το ΙΚΥ. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στον Οδηγό του Erasmus+ για το 2017 (διαθέσιμος στα Αγγλικά).

Τέλος υπενθυμίζεται ότι η καταληκτική ημερομηνία για τη Βασική Δράση 1/ ΚΑ1 για τους τομείς της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης είναι η 2α Φεβρουαρίου 2017 ενώ για τη Βασική Δράση 2/ ΚΑ2- Στρατηγικές Συμπράξεις στους Τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 29η Μαρτίου 2017.

Next Post Previous Post

loading...